logi CRIS

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

logo IETU logo_IOS logo NIVA

O projekcie

Tytuł projektu: Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Akronim projektu: CRIS

Numer umowy: Pol-Nor/199120/21/2013 

Data rozpoczęcia realizacji: 1 września 2013

Spotkanie inaugurujące projekt: 19 listopada 2013

Data zakończenia projektu: 30 kwietnia 2016

Promotor projektu: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

Partnerzy:

‑ Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

‑ Norweski Instytut Badania Wód z Oslo.

Całkowity budżet projektu: 3 949 717,00 PLN

Dofinansowanie: 3 949 717,00 PLN

Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
logo ng logo pnrp logo ncbir

Projekt wspierają:
logo in2in mg foto
Wspieramy równe szanse w nauce "UNESCO Gender and Science"
logo Unesco

Stronę odwiedzono 1529 razy