logi CRIS

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

logo IETU logo_IOS logo NIVA

Kontakt

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice

dr Czesław Kliś - koordynator projektu
Zespół Badań Atmosfery
tel. +48 32 254 60 31 ext. 128
e-mail: klis@ietu.katowice.pl

dr Katarzyna Samborska
Zespół Ochrony Wód i Gruntów
tel. +48 32 254 60 31 ext. 120
e-mail: samborska@ietu.katowice.pl

mgr inż. Katarzyna Korszun-Kłak
Zespół Badań Atmosfery
tel. +48 32 254 60 31 ext. 259
e-mail: korszun@ietu.katowice.pl

mgr inż. Bartosz Nowak
Zespół Badań Atmosfery
tel. +48 32 254 60 31 ext. 259
e-mail: nowak@ietu.katowice.pl

Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa

mgr inż. Rafał Ulańczyk
tel. +48 888 515 511
e-mail: rafal.ulanczyk@ios.edu.pl

mgr Tomasz Pecka
tel. +48 506 104 243
e-mail: tomasz.pecka@ios.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Skotak
tel. +48 22 832 33 02
e-mail: kskotak@ios.edu.pl

Norwegian Institute for Water Research
Gaustadalléen 21, NO-0349 Oslo, Norway

M.Sc. Jan Karud
tel. +47 982 277 62
e-mail: jan.karud@niva.no

Dr John Rune Selvik
tel. + 47 917 437 80
e-mail: john.selvik@niva.no

logo ng logo pnrp logo ncbir

Projekt wspierają:
logo in2in mg foto
Wspieramy równe szanse w nauce "UNESCO Gender and Science"
logo Unesco

Stronę odwiedzono 4198 razy