logi CRIS

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

logo IETU logo_IOS logo NIVA
Konferencja inaugurująca projekt CRIS
2013-10-25

Konferencja otwierająca projekt Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni – CRIS odbędzie się 20 listopada 2013 r. o godz. 11:00 (rejestracja 10:30) w Sali Kolumnowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, ul. Kossutha 6.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Celem projektu CRIS jest budowa zintegrowanego systemu informacyjnego wspierającego zarządzanie wodami w obszarze zlewni rzecznej, w kontekście wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej. System będzie testowany  w zlewni Małej Wisły od źródeł przez zbiornik goczałkowicki, aż do ujścia rzeki Białej.

Spotkanie adresowane jest do wszystkich jednostek i osób zainteresowanych tematyką projektu, zarówno jego aspektami naukowymi, jak i możliwościami praktycznych aplikacji wyników naszych badań. Celem konferencji będzie przedstawienie tematyki badawczej projektu oraz przybliżenie zadań planowanych do zrealizowania w ramach naszego przedsięwzięcia. Poszczególne zagadnienia przedstawią reprezentanci zaangażowanych w projekt zespołów badawczych. Ważnym elementem tego spotkania będą warsztaty, w trakcie których chcielibyśmy przedstawić ofertę współpracy oraz poznać opinie i potrzeby osób zainteresowanych naszymi badaniami. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji.

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy (pdf, doc)

List zapraszający (pdf)

Jak dojechać do IETU

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w konferencji do 14 listopada br. telefonicznie - 32 254 60 31 wew. 280, 136 lub e-mailem - promocja@ietu.katowice.pl

logo ng logo pnrp logo ncbir

Projekt wspierają:
logo in2in mg foto
Wspieramy równe szanse w nauce "UNESCO Gender and Science"
logo Unesco

Stronę odwiedzono 1403 razy