logi CRIS

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

logo IETU logo_IOS logo NIVA

Opracowywany system informacji będzie testowany w części zlewni Małej Wisły, od jej źródeł poza Zbiornik Goczałkowicki do ujścia rzeki Białej. Zlewnia Małej Wisły, znajduje się w południowej części Polski, w województwach śląskim i małopolskim.

Analizowana część zlewni Małej Wisły
Analizowana część zlewni Małej Wisły

Obszar badań i testowania systemu informacyjnego obejmuje:
Obszar w górnej części zlewni, przed Zbiornikiem Goczałkowickim o powierzchni ok. 530 km2 oznaczony na rysunku czarnym konturem. Na tym obszarze zakłada się, gromadzenie danych monitoringowych oraz wykorzystanie prawie wszystkich narzędzi do modelowania z wyjątkiem modelu HEC-RAS, którego użycie w aspekcie ryzyka powodziowego planowane jest poniżej zbiornika.
Obszar w dolnej części zlewni o powierzchni ok. 379 km2, oznaczony na rysunku niebieskim konturem. Na tym obszarze założono przeprowadzenie tylko analizy spływu powierzchniowego, przepływu i poziomu wody w strumieniach. Dane monitoringowe z tej części zlewni będą ograniczone do zakresu wymaganego do tej właśnie analizy. Zakres ten obejmuje: dane meteorologiczne, natężenie przepływu i poziomu wody, zrzuty i główne własności statyczne gruntu takie, jak: topografia, użytkowanie terenu, przepuszczalność.
Zbiornik Goczałkowicki (powierzchnia 32 km2), w tej części zlewni wszystkie dostępne dane monitoringowe będą gromadzone i wykorzystane w trójwymiarowych modelach przepływu i transportu osadów.

logo ng logo pnrp logo ncbir

Projekt wspierają:
logo in2in mg foto
Wspieramy równe szanse w nauce "UNESCO Gender and Science"
logo Unesco

Stronę odwiedzono 656 razy