logi CRIS

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

logo IETU logo_IOS logo NIVA
Pierwsza wideokonferencja projektu CRIS
2013-09-30

Wideokonferencja realizatorów projektu CRIS odbyła się 30 września 2013. Podczas spotkania uczestnicy omówili sprawy organizacyjne i finansowe projektu. Uzgodniono także organizację spotkania Komitetu Sterującego oraz konferencji inaugurującej projekt.

Przy organizacji wideokonferencji wykorzystany został system wideokonferencyjny firmy POLYCOM zakupiony w ramach projektu in2in.

logo ng logo pnrp logo ncbir

Projekt wspierają:
logo in2in mg foto
Wspieramy równe szanse w nauce "UNESCO Gender and Science"
logo Unesco

Stronę odwiedzono 12 razy