logi CRIS

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

logo IETU logo_IOS logo NIVA
Polsko-norweskie innowacje z udziałem IETU
2017-11-22

Program Polsko - Norweska Współpraca Badawcza, którego operatorem jest NCBiR, jest jednym z największych tego typu przedsięwzięć bilateralnych w Europie. Konferencja podsumowująca program odbyła się 21 listopada w Warszawie. Zaprezentowano na niej 6 wybranych projektów z obszarów: zmiany klimatu, środowisko, gender, nauki społeczne i zdrowie.

W ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza przyznano granty o łącznej wartości niemal 71 mln euro i zrealizowano 75 interdyscyplinarnych projektów badawczych z takich obszarów jak: ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, badania polarne, nauki społecznie, równość płci czy wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla.

Prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w trakcie konferencji podkreślił, że dzięki środkom z Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza efektywnie wspierane są badania naukowe prowadzone w ważnych dla społeczeństwa obszarach. Intensyfikacja współpracy międzynarodowej pozwala skutecznie wspierać prace badawczo-rozwojowe, których efektem będą innowacyjne projekty.

Wśród jednostek badawczych, które otrzymały granty znajduje się IETU, który wspólnie z partnerami z Norweskiego Instytutu Badania Wody zrealizował projekt Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni – CRIS. 

Przygotowaliśmy zestaw narzędzi dla decydentów zajmujących się nie tylko gospodarką wodną, ale również planowaniem przestrzennym, rolnictwem czy ochroną środowiska na terenie zlewni – mówi Piotr Cofałka, zastępca dyrektora IETU ds. badań i rozwoju, a jednocześnie jeden z twórców Systemu CRIS. – Serwis dostarcza informacji w czasie rzeczywistym oraz krótkoterminowych prognoz obejmujących m.in.: przepływ i poziom wód w rzekach, jakość wód, zagrożenia degradacji jakości i uszczuplenia zasobów wodnych, zasoby wód podziemnych, wpływ zmiennych warunków na bilans wodny w zlewni oraz jakość wód.

IETU od wielu lat współpracuje z partnerami norweskimi – podkreśla dyrektor Jan Skowronek. – Głównie współpracujemy z Norweskim Instytutem Badania Wody (NIVA) oraz Norweskim Instytutem Badań Powietrza (NILU Polska), z którym umowę o współpracy podpisaliśmy już w 1992 r. Oprócz projektów badawczych realizujemy także inne projekty finansowane z funduszy norweskich. Właśnie kończymy projekt, o akronimie ETV4Water, realizowany we współpracy z norweską firmą Aquateam COWI, a finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Naszym zamierzeniem jest zbudowanie polsko-norweskiej sieci współpracy na rzecz weryfikacji technologii środowiskowych (ETV), skupiającej m.in. jednostki naukowe, centra badań i rozwoju innowacyjnych technologii oraz laboratoria analityczne świadczące usługi dotyczące badań i analiz związanych z innowacyjnymi technologiami wodno-ściekowymi.

logo ng logo pnrp logo ncbir

Projekt wspierają:
logo in2in mg foto
Wspieramy równe szanse w nauce "UNESCO Gender and Science"
logo Unesco

Stronę odwiedzono 655 razy